به هایکو تکیه کنید!

جستجوی محصولات هایکو

نام خودرو را تایپ نمایید و بین نام چند خودرو از علامت کاما استفاده نمایید.
روکش صندلی پژو پارس
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پژو 405
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی پژو 207 طرح کارن
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 207
روکش صندلی پژو 206
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 206
روکش صندلی تیبا 2 طرح دنا
2,370,000 ریال
2,130,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تیبا 2
روکش صندلی تندر 90 پلاس
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر90 پلاس
روکش صندلی پژو پارس طرح تگرگ
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پژو 405 طرح تگرگ
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی پژو 206 طرح ماهان
2,720,000 ریال
2,450,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 206
روکش صندلی دنا پلاس
3,210,000 ریال
2,890,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی دنا و دنا پلاس
روکش صندلی پژو پارس جدید
2,850,000 ریال
2,560,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی تندر 90 پلاس
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر90 پلاس
روکش صندلی تندر 90 طرح اطلس
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر 90
روکش صندلی پژو 207
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 207
روکش صندلی پژو 206 طرح اطلس
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 206
روکش صندلی ساندرو طرح دریا
2,930,000 ریال
2,640,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی ساندرو
روکش صندلی ساندرو طرح اطلس
2,930,000 ریال
2,640,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی ساندرو
روکش صندلی پژو 405 کوهاندار
2,850,000 ریال
2,560,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی تندر 90
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر 90
روکش صندلی هایکو
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر90 پلاس
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر90 پلاس
روکش صندلی ال نود پلاس طرح دریا
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر90 پلاس
روکش صندلی تندر 90 پلاس طرح پاتریس
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر90 پلاس
روکش صندلی پراید 131 طرح آراد
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 131
روکش صندلی پراید 132 طرح آراد
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 132
روکش صندلی پژو 405 و پارس طرح درنا
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پژو 207 طرح دنا
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 207
روکش صندلی H30CROSS (دانگ فنگ)
3,750,000 ریال
3,370,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی H30CROSS
روکش صندلی پژو 207 طرح ماهان
2,720,000 ریال
2,450,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 207
روکش صندلی تیبا 1 طرح دلتا
2,210,000 ریال
1,990,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تیبا1
روکش صندلی پراید 111 طرح آراد
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 111
روکش صندلی سوزوکی ویتارا طرح روژان
3,360,000 ریال
3,030,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سوزوکی
روکش صندلی تندر 90 طرح دریا
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر 90
طرح ناتیس
2,480,000 ریال
2,230,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 206
روکش صندلی پژو 405 طرح دنا
2,550,000 ریال
2,290,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی پژو 405 طرح صدفی
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پژو 405 طرح کتیبه
2,850,000 ریال
2,560,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی پژو پارس طرح خشت
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پژو پارس طرح صدفی
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پراید 132 طرح دنا
2,100,000 ریال
1,890,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 132
روکش صندلی پراید 131 طرح دنا
2,100,000 ریال
1,890,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 131
روکش صندلی پراید 111 طرح دنا
2,100,000 ریال
1,890,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 111
روکش صندلی پراید 131 طرح ماتریس
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 131
روکش صندلی پراید 132 طرح ماتریس
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 132
روکش صندلی پراید 111 طرح ماتریس
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پراید 111
روکش صندلی تندر 90 طرح سایه
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر 90
روکش صندلی رانا طرح ترنج
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی رانا
روکش صندلی تندر 90 طرح تیتان
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر 90
روکش صندلی ساینا طرح پارمیس
2,210,000 ریال
1,990,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی ساینا
روکش صندلی دنا طرح دنا
3,060,000 ریال
2,750,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی دنا و دنا پلاس
روکش صندلی سمند طرح گرانیت بژ
2,480,000 ریال
2,230,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی سمند طرح توسکا
2,150,000 ریال
1,930,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی سمند طرح گرانیت
2,480,000 ریال
2,230,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی سمند طرح سارینا
2,480,000 ریال
2,230,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی  سمند طرح روژان
2,480,000 ریال
2,230,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی تیبا 2 طرح دلتا
2,210,000 ریال
1,990,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تیبا1
روکش صندلی تیبا 2
روکش صندلی تیبا 1 طرح دنا
2,370,000 ریال
2,130,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تیبا 2
روکش صندلی  تیبا 1 طرح کریستال
2,210,000 ریال
1,990,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تیبا 2
روکش صندلی تیبا 1 طرح آنتیک
2,210,000 ریال
1,990,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تیبا 2
روکش صندلی پژو 206 طرح دنا
2,520,000 ریال
2,270,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 206
روکش صندلی پارس طرح دنا
2,550,000 ریال
2,300,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش ساندرو
2,930,000 ریال
2,640,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی ساندرو
روکش صندلی پژو 207 طرح ناتیس
2,480,000 ریال
2,230,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 207
روکش صندلی پژو 206
روکش صندلی تندر 90 طرح آرکا
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی تندر 90
روکش صندلی پژو 405 طرح تگرگ
2,550,000 ریال
2,290,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی پژو 405 طرح خشت
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو 405
روکش صندلی سمند طرح بهینه
2,300,000 ریال
2,070,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی سمند طرح درفش
2,300,000 ریال
2,070,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی سمند
روکش صندلی پژو پارس طرح ابر و باد
2,310,000 ریال
2,080,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس
روکش صندلی پژو پارس طرح کتیبه
2,850,000 ریال
2,560,000 ریال
خودرو:
روکش صندلی پژو پارس

نظرات کاربران

علیزاده's picture
علیزاده
سلام،روکش صندلی هایکو با پارچه های تولید خودمون هست که در صنعت خودرو سازی استفاده میشه ، روکشهای چرمی بازار همه از چرم مصنوعی هستند که بعد از مدتی در برابر نور خورشید ، سرما و گرما پوسته پوسته و دفرمه
کاربر ناشناس's picture
کاربر ناشناس (شناسایی نشده)
سلام/چرا روکش چرمی نمیزارین اگر بود همین الان می خریدم
علیزاده's picture
علیزاده
سلام دوست عزیز ،هدف ما جلب رضایت شما مشتریان گرامی هست. حق با شماست رنگ قرمز روکش صندلی H30CROSS خیلی جذاب و متفاوت هست.افتخار ما و وجه تمایز روکش صندلی هایکو با دیگر تولید کنندگان روکش صندلی این هست
علیزاده's picture
علیزاده
سلام پشتی عقب صندلی 206 با کش بسته میشه

دانشنامه هایکو

در این بخش حاوی مقاله ها و متون علمی مرتبط با نساجی جهت ارتقا سطح آگاهی اختیار دانشجویان و مشتریان بزودی قرار خواهد گرفت.

تالار گفتگو

در این قسمت برای آشنایی بیشتر شما با روکش هایکو پرسش و پاسخ هایی در این رابطه آورده شده است.

آخرین مطالب

روکش پژو 206 و 207 طرح کارن به محصولات هایکو اضافه شد. 

در هنگام خرید روکش صندلی هایکو به لیبل پارچه ای دوخته شد(HYCO) و کارت ضمانت داخل جعبه روکش توجه فرمایید. گارانتی روکشها 6 ماه از تاریخ خرید می باشد.

طرح های دریا و اطلس به روکش صندلی تندر 90 ، تندر 90 پلاس و ساندرو اضافه شدند. 

طرح های دریا و اطلس به روکش صندلی تندر 90 ، تندر 90 پلاس و ساندرو اضافه شدند. 

از کجا بخریم؟

از آنجا که روکش صندلی های جلو خودروی دنا پلاس در قسمت کناری صندلی (همانطور که در عکس نشان داده شده) دارای ایربگ هستند، روکش صندلی هایکو سعی کرده الگویی مناسب جهت این خو